Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - leden 2021

  • Přidáno: 25.01.2020   |   4193 čtení / zobrazení

PESIMISTA-OPTIMISTA ČI REALISTA?...

Modlím se a přemýšlím na konci roku 2020 a jediné, co vidím, je velké úsilí jedinců o záchranu v různých požehnaných aktivitách na jedné straně, další apatické křesťany doma, v dobrém případě u obrazovky v modlitbě a celý tzv. většinový národní proud, upínající se buď na testování či na očkování s různými výroky či stále novými a protichůdnými vědeckými poznatky, ale bez jiskřičky realismu, pravé Naděje - uvidět a uslyšet vtělené Boží Slovo Ježíše Krista.

Moje příznačná „prozíravost“, být o krok dopředu a využít vánočního uvolnění, tentokrát na rychlost nepřítele nestačila, když PES na svátek sv. Rodiny zaštěkal popáté a možnost setkat se, s vámi vedoucími regionů WAF ČR, Stálou a Správní radou a důvěrníky-voliteli se nemůže uskutečnit.

Byla naděje, že aspoň polovina přijede a budeme se společně modlit a hledat, co můžeme a máme jako křesťané a WAF v ČR konat v novém roce 2021.

Za všechny - a Bohu díky nás není málo - jedna událost babičky ze Štěpánkovic na Opavsku, která mi již dříve napsala, že přijedou až to zase bude normální.

Přijela s vnučkou a jejími rodiči právě na svátek Svaté Rodiny poděkovat a prosit Pannu Marii Fatimskou. Pochopila, že čekat, až to bude normální, nemusí být reálné. Každé setkání je poznamenáno „znamením roušky“, trochu i obavami, ale vždy velkým povzbuzením do další naší společné cesty WAF v ČR.

Máme před sebou Capelinhu, Lucii, restauraci Fatima… toto jsou jen ty nejbližší úkoly. Také hledání vhodného mariánského kněze, který by mohl přijít k nám a připravovat se na duchovní převzetí vedení Fatimského apoštolátu. K Hance pak spolupracovníky, třeba právě z mladých rodin. I díky vaší podpoře a darům jsme doposud udrželi naši cukrárnu a naše „Pastýřka“ Janička bude mít 11. ledna osmdesát! A sv. Filoménka má den předem, v neděli 10. 1. také narozeniny a naším dárkem bude ustanovení obnoveného bratrstva sv. Filomény.

Více toho nevíme, než víme a nebojme si to přiznat. Co je však jisté a nejdůležitější je, že pokud vytrváme, tak dojdeme cíle - osobního setkání při druhém příchodu našeho Pána.

Jsme v Neposkvrněném Srdci Panny Marie, druhou rukou se držíme sv. Josefa a jsme obklopeni našimi svatými pasáčky a patrony WAF v ČR, sv. Janem Pavlem II. a sv. Filoménkou. Vyjděme v důvěře otce biskupa Josefa Hloucha, arcibiskupa Karla Otčenáška, děkana Antonína Ivo Kukly, Slavka Barbariče, našich koclířovských sestřiček a s nimi i nově s otcem Petrem Dokládalem, rodiči, sourozenci, kteří nás už předešli a čekají v Cíli…

Těšíme se u Panny Marie Fatimské na vás, jak jen to bude reálné on-live v novém roce 2021. Celoroční program se nyní vydávat nedá, jen ujištění, že každou první sobotu, každého 12. a 13. v měsíci, každou neděli, vždy každého, kdo přijede, nepošleme domů, aniž by přijal ovoce poutní mše sv. v náručí Panny Marie a sv. Josefa.

Ave Maria et Joseph!

Žehná vám a děkuje za společenství, modlitbu i vzájemnost

Váš v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal

národní prezident WAF ČR

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu