Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ČERVEN 2022

  • Přidáno: 25.01.2020   |   5595 čtení / zobrazení

SRDCE JEŽÍŠOVO - TOUŽÍ V NÁS A SKRZE NÁS POKRAČOVAT…

Klasický název úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kterou Ježíš sám určil skrze svých 72 soukromých zjevení v Paray-le-Monial (Francie) v letech 1673-75 svaté Markétě Marii Alacoque, aktualizuje samotné Boží zjevení v Ježíši Kristu, které je zdrojem veškerého našeho poznání života, smrti a věčnosti a veškeré naší síly v tajemství Nejsvětější Trojice. 13.6.1929 ve španělském Tuy bylo sestře Lucii dos Santos zjeveno toto tajemství. Panna Maria jí také tento den sdělila: „Přichází okamžik, kdy Bůh žádá Svatého otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa vykonal zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci…“. I tento den Panna Maria v levé ruce držela své srdce, ovinuté trnovou korunou, tak jak viděli malí pasáčci 13.6.1917 i s příslibem, že Její Neposkvrněné Srdce bude útočištěm a cestou, vedoucí k Bohu. Děkujeme za obnovu zasvěcení Ruska i s připojením Ukrajiny, v této válečné době, které vyslovil v den Zvěstování Páně papež František. K této výzvě ještě patří i smírná svatá přijímání pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci (13.7.1917). Tak můžeme toto pozvání k modlitbě, smíru v tento den milostí přijmout jako nové pozvání právě v tomto čase - k obrácení, nápravě, pokání, návratu k životu podle Božího Zákona.

V poslání Krista je naprosto zřejmá touha učinit vše tak, aby dílo spásy, vykoupení a záchrany člověka POKRAČOVALO stále až do konce světa. Kdy se dovrší dílo SPÁSY – nová nebesa a nová země. Pokračování je v nás – Církvi - v mystickém Těle K rista. Každý z nás se křtem svatým stáváme kněžími -čerpáme z Kristova kněžství – Krista - jediného a Nejvyššího Velekněze a naše kněžství pak naplňuje poslaní Církve - nás samých. Ježíš říká jasně: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20,21) …. Toužíme, aby k nástupcům apoštolů - biskupům, kteří nesou ke svému obecnému kněžství mimořádný charakter plnosti Kristova kněžství, se připojovali na základě povolání Kristem další mužové (ROZHODNĚ NE ŽENY!), kteří pak přijmou charakter svátostného kněžství a jako spolupracovníci biskupů pak ve spojení se všemi pokřtěnými – v obecném kněžství - zajištují stálé POKRAČOVÁNÍ…Zpřítomňují všude ve světě stále znovu a znovu Kristovu Kalvárskou oběť, na ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. Jediný způsob likvidace Zla….

Tak ve všem, co konáme, ať je toto naší prioritou. A snažme se také pamatovat na potřebu všeho, co nás spojuje. V našem mariánském hnutí Světového apoštolátu Fatimy v ČR nám leží na srdci i pokračování Koclířova, stavba Capelinhy - přesné kopie kaple Zjevení z Fatimy a další úkoly. Blížíme se k 1.10., volební mariánské konferenci a modlíme se za její výsledky, stejně tak, jako od 23.10. z General Assembly – volební Valné hromady mezinárodního hnutí – tedy mezinárodní rady a prezidenta WAF pro celý svět.

Děkujeme za celý májový měsíc i naše společná setkání v regionech Fatimského apoštolátu, ve vzájemnosti i s vděčností za každého „spolu-tvůrce“. I naše dlouho odkládaná pouť do Medžugorje byla velkým povzbuzením, novým restartem a inspirací pro každého.

V červnu se těšíme na region Kroměříž, Brno, Opavu a Vsetín. Na poslední červnový víkend připravujeme pouť na Turzovku a do Zakopaného, Krakowa a Wadowic. Jsme zapojeni i do Noci kostelů a Víkendu otevřených zahrad. Také po mnoha přípravných pracích a dokumentaci potřebné pro zahájení stavby Capelinhy v Koclířově jsme již začali. Děkujeme všem za štědrost, podporu, modlitbu i přímluvu za toto dílo pro země Východní Evropy. A také připravujeme v září pouť do Fatimy (105. výročí).

Za Rok rodiny a manželství v Koclířově poděkujeme na první červencovou sobotu 2.7.2022. A pak věříme, že se budeme moci s mnohými z vás setkat i při národní Cyrilometodějské pouti na Velehradě a v době prázdnin i při letních turnusech a programech a nebo třeba jen na malou zastávku cestou kolem.

Žehná vám všem, vašim blízkým, modlitebním společenstvím, zvláště všem nemocným a požehnaný měsíc úcty Božského Srdce Páně vám se společenstvím Českomoravské Fatimy vyprošuje a těší se na vás

váš v Kristu a Marii Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR

PER MARIAM AD JESUM… SKRZE MARII K JEŽÍŠI


Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  

www.cm-fatima.cz  · Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu