Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ČERVEN 2024

  • Přidáno: 25.01.2020   |   7566 čtení / zobrazení

Poslední květnový den slaví Církev jako svátek Navštívení. Mariino Magnifikat – oslava Boha, vděčnost a chvála je také pro nás velkou výzvou, rozjásat své srdce v Bohu. „Spolu s Marií, v modlitbě a chvále pozvedejme k nebi oči své“, jak zpíváme v jedné krásné písni. A tento chvalozpěv nám pomáhá překlenout vše, co je těžké, s čím si moc nevíme rady. Ale především DĚKOVAT. Chválit Boha v každé chvíli je dar. Prvním červnovým dnem vstupujeme do měsíce úcty Nejsvětějšího Srdce, středu všech srdcí. Přijměme pozvání na Hostinu Lásky, Smíru, Odevzdanosti, Milosrdenství a Spásy.  Je to sám Ježíš, který si přeje, aby lidé poznali a milovali Jeho Matku, Pannu Marii. „Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci“ (13.6.1917, Fatima). Zjevení Nejsvětější Trojice ve španělském Tuy 13.6.1929 otevírá další rozměr fatimského poselství. Panna Maria znovu připomenula význam zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci. Žádá papeže ve spojení s biskupy celého světa. Tak naléhavá výzva ke smíru a odčinění hříchů. A lze je i nadále obnovovat, přesto, že je již tato podmínka splněna.

Srdce Ježíšovo i Mariino se často zobrazují jako hořící. A jakým že vlastně hoří plamenem? Je to žár nehasnoucí. Je třeba o něj pečovat bez ustání. A jak? Možností je mnoho. Při naší pouti do Medžugorje jsme si opět připomenuli význam 5 kamenů. Tak můžeme začít třeba s nimi: Půst - Svátost smíření – Eucharistie – Modlitba sv. růžence – Písmo svaté. Jednoduché, ale účinné prostředky pro každého.

Za naši letošní pouť do Medžugorje jsme vděčni. Ve Zpravodaji najdete mnoho hezkých fotografií. Těšně po návratu rádio Proglas uveřejnilo pořad o historii, ale i současnosti tohoto poutního místa.

A co nás čeká v červnu? První sobota s modlitbami za dar nových duchovních povolání. Těšíme se na P. Jiřího Kupku z teologického konviktu. Připravujeme 2-denní program fatimské vigilie a fatimského dne 12.-13.6., kdy přivítáme u Capelinhy v Koclířově delegaci z Polska a hlavního hosta, delegáta z arcidiecéze Czestochowa, kterého ustanovil arcibiskup Waclaw Depo. Otec nuncius Jude Thaddeus Okolo při své návštěvě vyjádřil přání, přicházet sem každého 13. v měsíci a pozval také ostatní, aby přicházeli na tyto poutní dny, které patří právě Naší Paní z Fatimy.

Pokračujeme v přípravách národní pouti ČR do Říma ve Svatém roce 2025 (28.-3,.3.2025) Zapojíme se do programu Noci kostelů i Víkendu otevřených zahrad. Zveme na Večer chval s Ní a koclířovskou Scholou Panny Marie. V sobotu 8.6. se tradičně vydáváme na pouť Fatimského apoštolátu ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie na Turzovku. 10.6. v 17 hod. zveme na regionální setkání Fatimského apoštolátu v Hradci Králové v kostele Božského Srdce, v neděli 16.6. v 15 hod. v Nivnici, 20.6. v 17 hod. ve Vsetíně, 23.6. ve 14.30 hod. v Jeseníku. Poslední červnový víkend bude vzpomínkou na maminku kněží o.Pavla a +o.Petra, Mgr. Věru Dokládalovou. 30.6. vzpomeneme nedožitých 100 let. Na sobotu 29.6. v 10.30 hod. při mši svaté poděkujeme za její život i službu v Církvi. A s o.Pavlem poděkujeme za dar 49 let kněžství. (příští rok – dá-li Pán – zlaté jubileum) Je připraven duchovní i společenský program s možností zůstat na celý víkend – už první prázdninový. V neděli 30.6. v 10 hod. zveme na poutní slavnostní mši sv. do kostela sv. Petra a Pavla v Dětřichově.

Děkujeme všem, kdo se během května zapojili do služby. A tak mohla být dokončena nová zákristie za Capelinhou, dokončuje se druhá část místnosti. Keramická kachlička z Fatimy v Capelinhě má také již své místo. Stále čekáme na rozhodnutí k bočnímu zakrytí capelinhy, aby se zabránilo průvanu. V květnu zde bylo mnoho poutních skupin. Také ze Slovenska. Děkujeme všem za jakoukoliv podporu – pomoc, vzpomínku v modlitbě i přímluvách. I my stále pokračujeme v našich každodenních modlitbách za vás a na vaše úmysly.

S vděčností za každého, kdo „prožije a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny“, přeji sobě i vám požehnané dny s pevným ukotvením v Srdcích Ježíše, Marie a Josefa. Do modlitby vkládáme také každého z vás, zvláště prosíme za nemocné. Těšíme se na vás během léta při re-kreaci těla, duše i ducha.

Hanka a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově, s požehnáním otce Pavla

JMJ+                          Zdrávas, Maria…

Verze pro tisk  ZDE

Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu