Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ČERVENEC 2021

  • Přidáno: 25.01.2020   |   4630 čtení / zobrazení

VÝZVY Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY dne 26. 6. 2021

V závěru 1. pololetí jsme děkovali za 40 let Medžugorje a současně svolali všechny zodpovědné za WAF v ČR. Jaký je stav po roce a půl pandemie? A co můžeme a máme konat a jak pokračovat? Proto to nejpodstatnější dávám mimořádně do měsíčníku jako duchovní výzvu k našemu poslání.

Jak dopadne samotná účast?

Stálá a Správní rada byly kompletní - všech 12 - Bohu díky!

Vedení 17 regionů a regionu mladých, působících ve všech našich diecézích - vloni při národní konferenci a žehnání základního kamene Capelinhy bylo z 18 zastoupeno osobně 11. Nyní z 18 neměli osobní zastoupení jen 3 regiony. Opět veliká vděčnost.

Co se týče důvěrníků - volitelů bylo rozhodnuto, že všichni členové vedení - rad a regionů - obdrží současně s důvěrníky na výroční konferenci 2.10.2021 nový průkaz volitele. A mohou se připojit i noví důvěrníci pro velmi důležité volby v roce 2022.

Předem připravený manuál témat a okruhů umožnil věcné jednání s výzvami pro všechny členy i ty, kteří WAF v ČR podporují a rozumí jeho poslání v Církvi a vlasti.

1. Ekonomika. Bez dluhů či jiných závazků - s podporou a pomocí přestála pandemii a mimo jeden měsíc na jaře 2020 nepřestala fungovat. Od kostela až k curkráně. Aleluja!

2. Vlastní provoz. Naprosté přetížení a velká výzva! Musí se najít pomocníci, a to z řad dobrovolníků nebo i placení brigádníci. Naši už nejsou schopni vydržet. Teď je to S.O.S. - třeba i jen si vzít závazek na týden. (zahrady – cukrárna – úklidy, sekání trávy, dřevo, to, co umíš a můžeš). Nyní jde především o léto. Kdo může, stačí se ihned hlásit.

3. Capelinha. Příprava projektu - stavebního povolení; vše probíhá požehnaně a je připraven již 2. ze tří hlavních kroků. Po požehnání základního kamene (3.10.2020) tak v den 26. výročí ČMFA na 1. sobotu 7. 8. 2021 v 10.15 hod. uvítáme delegaci ze Slovenska, v čele s prezidentem SAF Mons. Tomášem Galisem, biskupem žilinským. Ta předá Mons. Janu Vokálovi, biskupovi královéhradeckému, hlavní sochu Panny Marie Fatimské, která bude požehnaná již na místě stavby Capelinhy.

4. Domov Lucie. 120 samostatných bytů pro seniory; vše probíhá a celkové dokončení a uvítání prvních klientů bude v roce 2024. Bude stát vedle restaurace.

5. Rodinné dědictví. Byt a chatu věnuji WAF v ČR, aby byla naděje, spolu s vámi sponzory toto vše uskutečnit. Děkujeme za mladé rodiny 3R, jejich děti i nasazení.

A PROČ TO VŠECHNO KONÁME? A VÁS O POMOC PROSÍME?

Hlavní poslání ČM Fatimy v Koclířově je vertikální. Každodenní modlitba sv. růžence ráno, v poledne a večer, bohoslužby, adorace, exercicie - nyní Elias Vella, pak týden dětí (11.-18.7.), týden s mladými rodinami -„Billáci“ (26.7.-1.8.), pak Filoménka a 1. sobota (4.-8.8.). A nakonec mládež s P.Pleskačem (23.-29.8.). Vše vysíláme také on-line na našem webu.

V Církvi nastávají náročné časy a s nimi i výzvy. Stále se řeší morálka. Často velmi prapodivně a neadekvátně. I s tendencí proti samotnému Desateru. Katolická církev podléhá tlaku liberalismu a sekularismu. Často i dobré snahy o ekumenu vedou jednotlivce či společenství spíše k protestantismu. Postupné vyprazdňování kříže v samotném kněžství, svátosti Eucharistie a svátosti smíření.

Někteří katolíci se separují a tím se domnívají, že Církev zachrání. Proto jsme zde s Marii, Eucharistií a Církví katolickou, s papežem, našimi biskupy, svátostnými i obecnými kněžími - proto POKRAČUJEME ...

Pomozte, prosím - nyní zvláště viz. bod 2!

Žehná vám a trpícím, v těchto dnech zvláště tak postiženým na Hodonínsku i našim členům tam

Váš v Kristu a Marii Mons. Pavel Dokládal

a Českomoravská Fatima, Koclířov 29. 6. 2021

PS: Děkuji za všechna přání k svátku a výročí kněžství a také prvním dárcům pro postižené po ničivém tornádu.

Při Valné hromadě a z naší koclířovské farnosti jsme předali vedoucí regionu Hodonín zatím 40.000 Kč.

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu