Českomoravská FATIMA
  • Přidáno: 25.01.2020   |   7614 čtení / zobrazení

Krvi Kristova, napoj mě, tryskající při ukřižování, ukryj mě… Jaká milost, ukrýt se ve svatých Ranách Kristových. Se vším, co jsme a co máme. Každou svou bolest i nemoc, nesnáze a těžkosti. Ve tvých ranách nalézáme uzdraveni. „On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily“ (Iz 53,5). Pojďme se nechat obmýt drahocennou Krví Ježíšovou v tomto měsíci úcty Nejdražší Krve Ježíše Krista.

13. července 1917 opět připomíná Panna Maria důležitost každodenní modlitby sv. růžence, abychom vyprosili světu mír a konec války (tato výzva platí i dnes). Tento den učí pasáčky modlitbě, když přináší nějakou oběť: „Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu“. A ještě při posledních slovech ukázala dětem peklo, kam přicházejí duše ubohých hříšníků. A dodává: „Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír….“ V červenci Panna Maria dětem sdělila tajemství ve 3 částech. 1. a 2.část tajemství se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému Srdci P. Marie. „Tak, jako je nalezeným klíčovým výrazem v první i druhé části, tajemství’ výraz „zachránit duše“, v tomto, tajemství’ je jím trojí volání: „Pokání! Pokání! Pokání!“ Připomíná nám začátek evangelia: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Chápat znamení času znamená chápat naléhavost pokání, obrácení, víry. To je správná odpověď na historickou chvíli, která je charakterizována velkými hrozbami zachycenými následujícími obrazy. Dovolím si zařadit jednu osobní vzpomínku; v osobním rozhovoru mi sestra Lucie řekla, jak stále jasněji chápe, že cílem všech těchto zjevení je stále větší růst ve víře, naději a lásce – vše ostatní je jen prostředek, který k tomu vede.“ (kardinál Josef Ratzinger, pokus o výklad Fatimského tajemství).

V červenci se modlíme za Rakousko. Ve spojení s Capelinhou střední a východní Evropy. Zveme vás na hlavní dny fatimské vigilie a fatimského dne 12.-13.7. Hlavním celebrantem mše svaté hlavního dne 107. výročí zjevení Panny Marie v Cova d´Iria bude otec kardinál Dominik Duka OP. S radostí očekáváme také regionální poutě center Hradec Králové a Hodonín. Předtím je ještě můžeme setkat při národní pouti na Velehradě u našeho stánku a nebo při programu první soboty, s hlavním hostem a svědectvím z cest po jihoafrické republice s P. Janem Linhartem. Schola Panny Marie zve na první pátek na Chvály s Ní a i tentokrát spojuje dny milostí 1. pátku a 1. soboty celonoční adorace.

Velkým povzbuzením je vždy týden dětí s animátory. Letos pokračuje program v hledání Ráje. Děkujeme všem, kdo se podílí na přípravě těchto dnů v prvním prázdninovém měsíci. Můžete děti ještě přihlásit.

21.7. se těšíme na regionální setkání Fatimského apoštolátu pro region Český Těšín. V neděli 28. 7. je světový den prarodičů a seniorů. Letošní moto, které stanovil papež František, vychází ze slov Žalmu 71,9: „Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou síly!“ I toto je pozvání pro každého z nás. Vybízí k úctě a vzájemné lásce i nezastupitelnosti v našich rodinách – manželé, rodiče, děti, prarodiče. Využijme také období prázdnin a dovolených ke společným chvílím, sdílení a načerpejme nové síly do dalších dnů. Celý srpen patří modlitbám za Slovensko, už na první sobotu 3.8. bude s námi P. Pavol Benedict Lipták a na fatimský den 13.8. očekáváme slovenskou pouť s hlavním celebrantem mše svaté mons. Tomášem Galisem, biskupem žilinským a poutníky z různých míst Slovenska. O víkendu 10. a 11.8. zveme na tradiční pouť ke svaté Filoméně, patronce naší farnosti, divotvůrkyni. Připravujeme exercicie pro mladé rodiny s dětmi a celé středisko je otevřenou náručí pro načerpání sil pro duši i tělo také o letošních prázdninách. Nechejte se pozvat na posvátnou horu Butkov. Připravili jsme pro vás dvoudenní putování se zajímavým programem ve dnech 19.-20.8. a v sobotu 24.8. se vydáme do Jablonného v Podještědí na pouť rodin a nemocných ke svaté Zdislavě do nově zrekonstruované baziliky. Více informací k programům na našem webu. Vyberte si z prázdninové nabídky a přijměte pozvání do Koclířova, načerpejte pro duši i tělo a nebo se třeba jen zastavte cestou do vašeho prázdninového cíle. Těšíme se na vás.

Požehnané letní dny a pozdravení od nás všech z Cova da Koclířov vám všem

Zdrávas, Maria….        JMJ+               Hanka a společenství Českomoravské Fatimy, s požehnáním otce Pavla

Verze pro tisk  ZDE

Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu