Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ÚNOR 2024

  • Přidáno: 25.01.2020   |   7189 čtení / zobrazení

PÁN JE SVĚTLO NÁRODŮ. PÁN JE SLÁVA SVÉHO LIDU. (srov. Lk 2,32)

Drazí v Kristu a Marii!

Rozhodli jsme se společně s otcem Pavlem, že se nejen my spojíme tímto slovem s vámi, ale také s našimi otci biskupy, kteří nás duchovně povzbuzují k nastávajícímu času doby svatopostní společným pastýřským listem. Připojujeme jej v příloze k našemu Duchovnímu únorovému slovu.

Asi nejdůležitější je pro naše poslání Českomoravské Fatimy v Koclířově s Capelinhou střední a východní Evropy víkend 8.-10.2.2024, kdy se uskuteční valná hromada (General Assembly) s hlavní mší svatou v sobotu 10.2.2024 v 10.30 hod a následným jednáním v čase 11.30 - 13.30 hod. Vše bude v kostele ČM Fatimy v Koclířově a díky přímému přenosu prostřednictvím internetové kamery také mohou s námi být spojeni i nemocní a ti, kdo nemohou přijet osobně, ale moc chtějí s námi POKRAČOVAT…

Stejně jako přijal do své náruče malého Ježíše, Božího Syna prorok Simeon, můžeme Jej přijímat i my. A těšit se z toho, že naše oči uviděly svou spásu! Můžeme přece Ježíše přijímat ve Svatém Přijímání. Ne jenom jednou v roce, ne jen o nedělích, ale každý den se můžeme radovat z Jeho něžné přítomnosti v tajemství Eucharistie. Při mši svaté, v Adoraci a nebo jen tichém úžasu – Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk, (Ž 118,6) „Srdcem všeho je Kristus“ (papež František). Tuto radost smíme rozjímat i při modlitbě 4. desátku radostného růžence a také – nyní alespoň v srdci – stát u Jeruzalémského chrámu a svěřit se, zasvětit Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, se vším, co jsem a co mám a také s tím, co nemám, čeho se mi nedostává a schází, zvláště pro milost posvěcující a prosit i za ty, o nichž vím, že zatím „nepoznali Boží Lásku“. A také se můžeme od Panny Marie naučit, že to, čemu nerozumíme, můžeme uchovávat ve svém srdci, tak jako ona. V tichosti a pokoře. Celý měsíc únor je svěřen v Církvi Svaté Rodině z Nazareta, která je vzorem a základem života každé rodiny. Můžeme tedy využít tento čas k rozjímání o tom, jak Ježíš, Maria a Josef žili a naše rodiny svěřit do jejich mocné ochrany. A ve společné modlitbě pak můžeme trošku poupravit pranostiku – „Únor, ať je či není bílý, naše duše v modlitbě sílí“.

Svatý otec František vyhlásil letošní rok Rokem modlitby, přípravy na Jubilejní Svatý rok 2025. Kéž si vždycky najdeme čas na modlitbu a dokážeme dát stranou vše, co nás rozptyluje a odvádí od Pána. Kéž stále dokážeme žasnout nad Jeho Láskou, blízkostí a jednoduchostí a poznáváme Jej i v našich bližních. Kéž dokážeme vždy hájit Boží Zákon a žít podle něj.

Přejeme vám všem požehnaný čas svatopostních milostí, cestou ke Kříži a skrze něj k Vítězství a Spáse.

V den Světového dne nemocných – památka Panny Marie Lurdské v neděli 11.2. v Koclířově bude příležitost přijmout svátost nemocných při mši svaté v 9 hod. 12. a 13.2. je Fatimská vigilie a Fatimský den i se smírnou pobožností Srdce pro Evropu. V únoru zvláště pamatujeme v modlitbě na Bulharsko. 20.2. je památka svatých fatimských pasáčků. Tak i je můžeme prosit o přímluvu a pomoc v prožívání postní doby. Svatý František je vzorem kontemplace a zvláště nás učí si zamilovat modlitbu svatého růžence. Svatá Hyacinta nás vede k lásce k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a učí nás přijímat a obětovat utrpení – zvláště za Svatého otce, mír ve světě a za obrácení ubohých hříšníků. 23.-25.2. povede víkendovou duchovní obnovu „„ZJEVENÍ JANOVO – APOKALYPSA“ laický misionář Václav Čáp. Těšíme se na postní duchovní obnovu s Fra Marinkem Šakotou ofm. a Olinkou Merkovičovou z Medžugorje (11.-15.3.2024). Je určeno pro každého, můžete se hlásit na recepci ČM Fatimy.

Provázíme stálou modlitbou a děkujeme za podporu, pomoc a mnohá svědectví naší vzájemnosti. Pozdravení všem nemocným a modlitebním společenstvím v regionech.                      JMJ+                     Zdrávas, Maria

Mons. Pavel Dokládal, Hanka Frančáková a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově

Přílohy:

- Společný pastýřský list biskupů před začátkem postní doby 2024 

- Pozvánka na postní duchovní obnovu „Modlitba, půst a víra“: 11.-15.3.2024 -  Fra Marinko Šakota ofm a Olga Merkovičová z Medžugorje

Verze pro tisk  ZDE

Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu