Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Přírodní areál

  • Přidáno: 11.11.2017   |   1381 čtení / zobrazení

Socha Anděla ČR

Před střediskem se nachází přesná kopie Anděla, který se nachází v portugalské Fatimě na památku jeho zjevení třem malým pasáčkům před zjevením Panny Marie. Tuto sochu slavnostně odhalil a posvětil sídelní biskup královehradecký Mons. Jan Vokál v roce 2014 a zavětil celou Českou republiku pod ochranu Anděla.


 

Lurdský park

Školské sestry svatého Františka během svého působení zde v Koclířově vybudovali tyto krásné zahrady společně s Lurdskou jeskyňkou. Celý park se  skládá z udržovaných zahrad a přímo vybízí k odpočinku, relaxu duše i těla.

  

Buková alej Minutěnka

Dalším místem, které vybízí nejen k osobnímu ztišení, meditaci, ale třeba i prostému zastavení a odpočinku je buková alej Minutěnka se starými, statnými buky, na kterou navazuje malý lesík. Celý tento prostor i v parných letních dnech nabízí příjemné klima a stín. Právě zde trávil svůj čas při meditacících Mons. Josef Hlouch, biskup českobudějovický, který zde byl v Koclířově internován. Během své internace zde sepsal knížečku s meditacemi na každý den, kterou pojmenoval - Minutěnka.

 


Memoriál Fatimy

Na památku putování sochy Panny Marie Fatimské zde byl vytvořen unikátní památník, který představuje dvě cesty - cesta ke kříži vyzývá k pokání a cesta zpět od kříže k naději. Na jednotlivých pilonech jsou ztvárněny jednotlivé zlomové body a data nejen událostí Fatimy, ale celého společenského života. Vstupní brána ztvárněná ze dvou pilonů je úzkou bránou a zve k pokání v několika světových jazycích. Z druhé strany při cestě od kříže je na pilonech ztvárněno Neposkvrněné srdce Panny Marie a její příslib: A nakonec mé Neposkvrněné srdce zvítězí.

Autorské pojetí Memoriálu Fatimy

"Memoriál Fatimy" představuje exteriérový, meditativní, sochařský komplex, významově a obsahově vázaný k 3. tajemství z poselství Panny Marie z Fatimy. Celek ztvárňuje symbolicky velmi redukovanou paralelu ke křížové cestě a cestu od kříže zpět. Cesta má dvojí čtení: Směrem ke kříži je cestou utrpení a smrti, cestou od kříže výzvou k naději. Vstupní brána z velkých kamenných bloků nese výzvu k pokání, je "úzkou branou". Jednotlivá "zastavení" obsahují symboly a data, jež se nevztahují pouze k poselství Fatimy, ale zasahují události obecné, politické a společenské, týkající se zejména válek, převratů a utrpení národů Evropy za totalitních režimů. Po setrvání pod křížem se cestou zpět objevuje druhá strana zastavení - obsahující symboly a data pozitivních změn, i druhá strana vstupní brány s poselstvím a příslibem Panny Marie.

Na ztvárnění Memoriálu Fatimy se podíleli sochaři Patrik Vlček (kámen), Vladimír Matoušek (dřevo), zvon ulil Pavel Hřebíček a kovářské práce provedl Pavel Knaifl.

Milivoj Husák, autor projektu

Celý podrobný význam a námět k modlitbě naleznete zde

Památník biskupa Josefa Hloucha

Nad Memoriálem Fatimy a bukovou alejí Minutěnka se zde nachází připomínka internace Mons. Josefa Hloucha v Koclířově. Sklo-světlo umístněné mezi dva kameny znázorňuje jako světlo rozráží tvrdost a temnotu. Autorem tohoto památníku je Milivoj Husák.

 


 

Přírodní amfiteátr Hora blahoslavenství

Z ovocném sadu, který poskytuje mnoho místa pro posazení na lavičkách nebo v trávě, krásně uvidíte na zastřešenou tribunu, na které se odehrálo zasvěcení České republiky Panně Marii Fatimské a mnoho dalších významných akcí. Zde je hlavní dějiště všech důležitých programů v letních měsících.

 Socha sv. Jana Pavla II.

Nedávno svatořečený papež Jan Pavel II. byl ve velikém provázání s Fatimou, nejen, že se stal terčem útoku, který byl předpovězen 3. fatimským tajemstvím, ale právě on zasvětil celý svět Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Proto má tato socha v našem areálu klíčový význam.

 Křížová cesta

 Od bývalých hospodářských budov stoupá křížová cesta, která je zakončena na vrcholku nad celým areálem poutního místa. Zde na Vás čeká krásný výhled na údolí obce Koclířov a dva kostely.